Könyvek

Álmaink tükrében

A könyv szemléletének rövid összefoglalója:

Napjainkra az álomfejtés az egészséges emberek önismeretének, a mindennapi életproblémák megértésének és megoldásának az egyik lehetséges eszközévé vált. Azáltal, hogy a hétköznapi szinteknél érzékenyebb önmegfigyelésre és a tudatossági fok emelésére serkent, elősegíti, hogy az életünk különböző területein (magánélet, család, munka, karrier) sikeresebben, hatékonyabban, megelégedettebben, értőbben legyünk jelen.
A teljesebb, egészségesebb élet alapja az önismeret, saját magunk felelősségének felismerése az életünk alakulásában.
Az álmaink tükrébe nézve megfejthetjük miértjeinket, hogyanjainkat, folyamatos lélektréninget végezve saját életünk mestereivé válhatunk, és felfedezhetjük a "világ mögötti világot", a létezés végtelen mélységeit.

A könyv egyrészt a mindennapokhoz irányadó, meditatív jellegű, önfeltáró, lélekerősítő segítség, másrésztanalógia- és szimbólumérzékenységet is fejleszt.
Gyakorlati szintézist teremt a különböző önismereti, szimbológiai rendszerek között - nem az elméletre, hanem a mindennapi, önismereti alkalmazhatóságra helyezve a hangsúlyt.
Számos konkrét álom és ezek megfejtése található meg a könyvben a szerző tizenöt éves álomfejtő munkájának anyagából, továbbá egy betűrendes Szimbólumszótár segíti az olvasó önismeretének a fejlesztését, saját álomfejtő praxisának a kialakítását.


A KÖNYV TARTALOMJEGYZÉKE  (kattintásra előjön)


Szepes Mária lektori előszava


Olyan igényességgel megszerkesztett könyvet tartok a kezemben, amely azon kívül, hogy tartalmában nagy formátumú, sokrétű, szellemiségében páratlan. Olvasásakor lelkemben végtelen ajtók nyíltak meg, gondolatok, képek, amelyek felelnek belső kérdéseimre.
Könyvet én is írtam az álmokról. Folytatása ebben a műben található meg.
Szavaival, látomásaimmal azonosulnom kellett. Mondatokat olvastam, amelyek már jártak nálam, és előre megvilágították a végtelen, sosem változót. Azonosságuk
megdöbbent, ajándékuk kimeríthetetlen. Más és ugyanaz.
Különvalóságuk azonosság.
Az álmok olyan mélyrétegeit érinti, mellyel az önmegismerés lehetőségét és az örökkévalóságot vetíti lelkünkbe.
A könyv nagy értéke, hogy az örök jelenbe tart. Ekkora csodát és ajándékot csak az kaphat, aki el tud merülni néma képzetekbe, jövendölésekbe, a mély múltba, és a messze jövőbe. E csodának köszönhetem én is, hogy tudom az örök életet.
A halált száműzte betűiből.
A kezdetet, véget nem ismeri.
Közlései kimeríthetetlen örökkévalók.
Hallgatag látomásaival a legtöbbet mondja.
Mérhetetlenül megajándékozott. Végtelenül hálás vagyok azért, hogy én olvashattam először e remekművet.

                     
                                                                              Szepes Mária

Budapest, 2006.09.22

Válasz:
Te ajándékoztál meg, kedves Mária, ezekkel a gyönyörű szavakkal, az elfogadásoddal, ahogyan a hatalmas Univerzumodból a kezedet nyújtottad felém, az ismeretlen felé. Te voltál az első ember az életemben, aki oly mértékben tudta-érezte-szerette szerelemmel az álmokat, mit én, és mindehhez egyenrangú partnernek tekintettél engem.  Egyszer még a vacsorádat is otthagytad, hogy meghallgasd egy szép delfines álmomat. Sokat gondolkodtam azon, mi lett volna, ha úgy találkozunk, hogy mindketten negyven évesek vagyunk. És nyakon csíptem magamban azt az érzést, hogy nem merlek megszeretni, mert mindjárt100éves vagy, és a mindjártszázévesek nem élnek nagyon soká, és akkor fájni fog, hogy nem vagy. De nem sikerült, mármint a nem- megszeretés, hiába igyekeztem önző módon. A halálod reggelén kaptam tőled egy levelet, és a válaszomat már nem volt kinek feladnom délután. Készültem Hozzád szeptemberben, és a szeptember mindjárt elmúlik, anélkül, hogy ott ültem volna Nálad. De nem adom fel, itt írok Neked, mert az írók a leírt szavakat jobban szeretik, és tudom, hogy válaszolni fogsz, majd amikor rámérsz. Türelmesen várok. Végül azt a levelet is feladtam azért a lakásodra pár nappal később...és ezt meg itt írom, nem tudom meddig hatol el a net.... Mérhetetlenül megajándékoztál. Végtelenül hálás vagyok. Jó utat a Kapun túl!  Tar Ildikó  2007. szept. 18.

A könyv négy pillére

 • A laikus olvasóközönség számára a mindennapokhoz irányadó, lélektámogató, lélekerősítő, élni segítő mű - befelé fordító, meditatív, önfeltáró jelleggel.
 • Analógia- és szimbólumérzékenységet fejleszt.
 • Gyakorlati szintézist teremt a következő területek között  - nem az elméletre, hanem a mindennapi, önismereti alkalmazhatóságra helyezve a hangsúlyt :
     a különböző álomfejtő iskolák, elsősorban az álomfejtés jungiánus vonala
     a nagy szellemi tradíciók szimbólumrendszerei (a hermetikus filozófia és asztrológia, a Ji King, a Tarot)
     a  vallások, keleti tanok (buddhizmus, Védák, Bardo Todol) jelképei
     az univerzáliák
     a magyar őshitek (mágus, táltos, garabonc, ördögszekér, boszorkány stb)
     a magyar nyelv mágikus ősereje, szólások, közmondások világa
     mítoszok, mesék
     a modern kvantumfizika térrel és idővel foglalkozó kutatásai
     az álmok kutatása során szerzett tapasztalatok
 • Számos konkrét álom és ezek megfejtése található meg a könyvben a szerző tizenöt éves álomfejtő munkájának anyaga alapján.

A könyv három része

I. Az álomfejtés elmélete (iskolák, szemléletmód, alapfogalmak, álomfajták)
II. Az álomfejtés gyakorlata (módszertan, gyakorlatok)
III. Álomszótár (álomjelképek ábécérendben, három szinten (alap, lelki, szellemi) keresztutalásokkal, asztrológiai, szellemtudományi, mítoszi, vallási analógiákkal - szócikkről, szócikkre. (Az I - III rész, tehát a teljes könyv, szótárral együtt,  Ariel 12-vel kb. 370 oldal)
MEGJEGYZÉS
A már megjelent álmoskönyvek szócikkanyaga egyrészt elavult, illetve az adott fogalmakat és a hozzájuk kapcsolódó szavakat -sajnos- már csak a műveltebb olvasók ismerik (gyolcs, furunkulus,hímpor,inas,kas,kóc,kokott,ótvar,porkoláb,pöröly, véka), másrészt az életben új dolgok jelentek meg (pl. net, mobil), és ez az álmokban is tükröződik. Harmadrészt bizonyos álomelemek szimbolikus jelentése az idők során, az élet változásait követve módosult. Így például az autó Szepes Mária szótárában még jogosan a luxus jelképe, mára azonban az álmodó mobil én-jének hétköznapi jelölőjévé vált.
A meglévő álmoskönyvek szócikkanyaga lényeges és gyakori álomelemeket nem említ, pl. költözés.  Jelen mű ezeket pótolta.

Szakmai háttér

 • pszichológiai - történészi - irodalmári - nyelvészi tanulmányok (ELTE ÁITFK, ELTE BTK, transzperszonális workshopok, Jung-szeminárium).
 • mind a pszichológiai, mind az irodalom diplomamunka fő motívuma: szimbólumelemzés.
 • asztrológiai végzettség,vizsga (hermetikus asztrológia - JAVAS KÖR, 2006)
 • előadások, tanfolyamok tartása (OPNI-Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, Mentálhigiénés Konferencia, FPI- önismereti, illetve szimbológiai tanfolyam, MTA és a Környezetvédelmi Minisztérium        Nemzetközi Konferenciája, SZINTÉZIS Szabadegyetem)
 • Az ORIGO -NŐI LAPOZÓ-jában álomfejtés, szimbólumokról szóló cikkek (2006 júniusáig)
 • A JAVASLAP-ban két éve és jelenleg is cikksorozat az álmok önismereti szerepéről
 • Rádió-tévéadások, műsorok,a PAX - televízió mitológiai sorozatában szakértői közreműködés
 • Közreműködés  álmokról írt cikkekhez
 • Tizenhat év szakmai tapasztalata (saját álmaim megfejtése, figyelése és mások álmainak fejlesztő jelleggel való elemzése)
Életrajz
Előadásaim
Írásaim
Kezdőlap
Tanfolyamok
Álomklub
Kapcsolat