Életrajz

1965-ben születtem Budapesten.

1991-ben, egy válságos életszakaszomban fordultam - egy bölcs asszony tanácsát követve - a saját álmaimhoz tanácsért, és miután azok útján járva kilábaltam a bajból, azóta figyelem, jegyzem a saját álmaimat és életemnek az álomképekkel való összefüggéseit.

Mindeközben megismerkedtem az álomfejtés múltjával, nagy iskoláival, a különböző álomelméletekkel és gyakorlatokkal. Álomfejtési módszeremnek alapját Carl Gustav Jung, a transzperszonális - és az integrálpszichológia szemléletmódja, illetve a tapasztalat útján szerzett tudás adta meg.

Diplomamunkáim - pszichológiából (ELTE-ÁITFK) és bölcsész magyar szakon (ELTE-BTK) - egyaránt szimbólumvizsgálatra épülnek.

Sok éven át foglalkoztatott az a kérdés, hogy pszichológiai, pedagógiai, történelmi,  nyelvészi, irodalmi, szimbológiai  tudásaimat hogyan tudnám úgy alkalmazni, hogy azok a mindennapi életet segítő önismereti erőként jelenjenek meg önmagam és mások számára egyaránt.
Ne halott kövületeket, hanem ehető, emészthető lelki-szellemi táplálékot nyújts át az embereknek! - figyelmeztetett egy hang az egyik álmomban.

Így találtam rá azokra az önismereti szimbólumrendszerekre (álomfejtés, asztrológia, Tarot, Ji King, Kabbala) amelyek még ma is őrzik az ősi, szimbolikus-mitikus tudásokat mikro- és makrokozmosz egységéről, és élni segítenek.

Több éven át autodidakta módon tanulmányoztam az asztrológia és az álmok szimbólumrendszerének kapcsolatát, az önismeret útján nyújtott fogódzóit.  2006-ban a Javas Hagyományőrző Kör hároméves hermetikus asztrológia tanfolyamát sikeres vizsgával zártam.

A különböző jelképrendszerek, vallási tanítások közötti szintézist keresve egységes spirituális önismereti rendszert igyekeztem felállítani.

1997 óta tanítom előadásokon és tanfolyamokon az önismeret fontosságát és módszereit.
Tanítok a SZINTÉZIS SZABADEGYETEMEN (www.szintezis.info.hu) és az ÉDEN FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONTBAN  (www. edenkozpont.hu) .
Saját tanfolyamom a LÉLEKTRÉNING, mely sok évvel ezelőtt az FPI pedegógustovábbképzésének egyik tanfolyama volt, időközben a saját szárnyaim alá vettem.

Írásaim az elmúlt években az Origo (internetes portál) Női lapozó rovatában, jelenleg a Javaslap című filozófiai-szellemtudományi folyóiratban jelennek meg.

1996-ban jelent meg önálló verseskötetem (Lepkeszárnyak keresztjeid), novelláimat a SZINTÉZIS Szabadegyetem (alapító fővédnökök: Szepes Mária és László Ervin prof.) irodalmi-filozófiai folyóirata (Szintézis) közli.

2007 márciusában megjelent az Urbis Kiadó gondozásában, Szepes Mária előszavával az Álmaink tükrében - Álomfejtő-önismereti kézikönyv és szótár című könyvem.


Tar Ildikó
Életrajz
Előadásaim
Írásaim
Kezdőlap
Tanfolyamok
Álomklub
Kapcsolat